Jesteś tutaj:

Kategoria: Sport

Koleżanki i Koledzy Komandorzy

Zarząd Główny Yacht Klubu Polski , jako Organizator, zwraca się z uprzejmą prośbą  o deklaracje uczestnictwa w Regatach Morskich Yacht Klubu Polski o Puchar Komandora Zarządu Głównego .

Miejsce regat : Chorwacja

Termin regat : 29.04.2023 – 06.05.2023

Jachty : Bavaria 46

Przewidywany koszt czarteru jachtu : 2100 EUR

Przewidywane koszty organizacyjne : 700 zł/ osobę

Termin zgłaszania załóg : do 12.11.2022

Przewidywany termin pierwszej wpłaty : 20.11.2022

Forma zgłoszenia : email biuro@ykp.pl

Więcej o

Witam Szanownych Komandorów YKP.
YKP Zakopane serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Mistrzostwach YKP w
Narciarstwie Alpejskim im. Komandora Janusza Puchały. Kibice mile widziani.
Zawody odbędą się na stoku Stacji Narciarskiej Małe Ciche, nocleg w hotelu „Tatry” na Polanie
Zgorzelisko w dniach 03 – 05 marca 2023.
Cena hotelu z pełnym wyżywieniem wynosi 170 zł od osoby za dobę (cena została utrzymana dla nas na
poziomie roku ubiegłego).
Ogólna kwota za pobyt jednej osoby wyniesie:
2 noclegi x 170 zł : 340 zł
bankiet: 30 zł
RAZEM: 370 zł Ustalona kwota przedpłaty to 180 zł od osoby (do 15.10.2022).
Zgłoszenia przyjmuje kmdr Janusz Kołodziejczuk tel. 600 032 100

Z żeglarskim pozdrowieniem
Kmdr Janina Puchała
YKP Zakopane

janina.puchala@ykpzakopane.pl
+48 693973530

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIV REGATY O PUCHAR
KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13,42-200 Częstochowa.
1.2. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 10.09.2022r.
1.3. Biuro regat – budynek CzOZŻ
1.4. Port regat – Marina Poraj.
2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach;
– Zasadami Organizacji Regat PZŻ
– Niniejszym zawiadomieniem;
– Instrukcją żeglugi.
3. KLASY REGAT
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
– jachty otwartopokładowe,
– jachty kabinowe,
4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1. Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w dniu 10.09.2022 r. w godz. 8:30 – 10:00 na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat należy uiścić opłatę wpisową w wysokości
20 PLN
4.3. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których przynajmniej jeden członek załogi
posiada sportową lub amatorską licencję zawodnika PZŻ (zgodnie z nowymi przepisami PZŻ)
5. OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1. Otwarcie regat o godz. 10:30
5.2. Czas dla Sędziego Głównego w godz. 10:30 – 17:00
5.3. Starty do wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
5.4. Planowane jest rozegranie 5 wyścigów.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA ROZGRYWANYCH REGAT
6.1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i umieszczona na tablicy ogłoszeń.
6.2. Trasa regat przedstawiona będzie w załączniku do Instrukcji Żeglugi i umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Biurze regat.
7. PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z Dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa
7.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
8. PRAWA DO WIZERUNKU
8.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat;
b) przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia

zawodów, przez administratora danych Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13, 42-200
Częstochowa. Tel. 600 032 100
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Regatach, oraz iż przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania;
c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, publikacja
Rankingu Sterników.
Zgoda dotyczy następujących danych:
– Imię i Nazwisko
– Przynależność klubowa.
9 NAGRODY
W gestii organizatora
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
10.2. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika.
10.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci
uczestników wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd YKP Częstochowa

W dniach 30.04-06.05.2022 r. rozegrano III edycję Morskich Regat Yacht
Klubów Polski na wodach Adriatyku w Chorwacji. Regaty odbyły się na
trasie: Biograd, Murter, Sibenik, Tribunj, Żut, Veli Iż. Zakończenie
Biograd. Startowało 9 jachtów z sześciu klubów (Inowrocław, Warszawa,
Częstochowa, Nowy Targ, Kraków oraz Londyn). Pierwsze miejsce oraz
puchar przechodni po raz pierwszy zajęła załoga YKP Kraków kpt Stefan
Wydziałkiewicz. Załoga z YKP Częstochowa zajęła 7 miejsce.

III Wielkie Regaty YKP na Zalewie w Poraju, będące w tym roku częścią obchodów jubileuszu Klubu, rozpoczęły się o godz.10.00. Niestety, sobotnia piękna słoneczna pogoda bardziej sprzyjała spacerom i pieszym wycieczkom, niż zmaganiom żeglarzy – z uwagi na brak wiatru odbyły się tylka dwa biegi. W poszczególnych klasach triumfowali:
OPTYMIST
1. Maciej Czech, 2. Paulina Kuzior, 3. Aleksander Struzik – wszyscy z HMKŻ „39-er” Blachownia
Jachty Kabinowe
1. Jarosław Syc – niezrzeszony, 2. Wojciech Sołtys – YC ZEFIR-DRAKKAR, 3. Piotr Dziedzic – YC „Kolejarz”
Jachty Otwartopokładowe
1. Grzegorz Caban – KW „Enif”, 2. Krzysztof Borowski – „Operator ARP”, 3. Bartosz Błach – YC Kolejarz

Dyplomy i nagrody wręczał Kmdr YKP „Częstochowa” Kazimierz Manowski, któremu towarzyszyli: w klasie Optymist przedstawiciel Wójta Gminy Poraj, w klasie Jachtów Kabinowych Prezes „Operatora ARP” Krzysztof Borowski, a w klasie Jachtów Otwartopokładowych Prezes SC Strobet – Czesław Bączyński.

W sobotę 4.09.2010 na Zalewie w Poraju odbyły się II Wielkie Regaty Yacht Klubu Polski Częstochowa, w których walczono w klasach Jachtów Otwartopokładowych, Jachtów Kabinowych oraz Optymist. Zwycięstwo wśród Jachtów Otwartopokładowych i jednocześnie Puchar Strobetu zapewniła sobie załoga w składzie: Bartosz Cieślak, Przemysław Wiśniewski (KW „ENIF” Częstochowa), pierwsze miejsce i Puchar Operatora ARP w klasie Jachtów Kabinowych zdobyli Tomasz Brymora i Andrzej Flak (YC „ZEFIR DRAKKAR” Poraj) natomiast w klasie Optymist triumfował Maciej Brymora (YC „ZEFIR DRAKKAR” Poraj), który otrzymał Puchar Wójta Gminy Poraj.
Zapraszamy na filmową relację z imprezy.

Do góry