Kontakt


Adres siedziby:

Yacht Klub Polski „Częstochowa”
42-200 Częstochowa, ul. Szkolna 13


Telefony:

numery kontaktowe

Adres portu:

42-297 Poraj-Jastrząb
ul. Wojska Polskiego 72


Adres e-mail:

klub@ykpczestochowa.pl

Konto bankowe:

BNP PARIBAS O/Częstochowa
30 1750 0012 0000 0000 3670 3393


REGON, NIP, KRS

REGON 151397434

NIP 949 174 64 68

KRS 0000008439