Historia

Powiększ obraz

WSTĘP

Żeglarstwo w kraju i regionie częstochowskim do 1989 roku rozwijało się dynamicznie, a społeczność żeglarska potrafiła mimo różnych nacisków administracyjno – politycznych tworzyć atmosferę rodzinną. Tej atmosfery zazdrościło żeglarzom wielu działaczy innych dyscyplin sportowych.
W dawnym województwie częstochowskim największy rozkwit żeglarstwa nastąpił po powołaniu 1.01.1976 Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Z trzech do tej chwili działających klubów plus harcerskich wodniaków, ilość klubów do 1990 roku wzrosła aż do 17-tu. W tym też czasie stworzono i zagospodarowano nad zalewem w Poraju (700ha lustra wody) Międzyklubowy Ośrodek Żeglarski, oddany żeglarzom w użytkowanie w maju 1985 roku – wyposażony w port żeglarski z infrastrukturą, pole namiotowe, parking, urządzenia sanitarne, ogrodzenie oraz instalację wodociągową i energię elektryczną, a także siedziby klubowe i OZŻ.
To wszystko wykonali społecznie żeglarze z pomocą finansową i techniczną zakładów pracy patronujących ich 17-tu klubom. Po latach „tłustych” nadeszły „chude”. Za sprawą zmian ustrojowo – gospodarczych w kraju, dobra kondycja naszego żeglarstwa zaczęła upadać. Zmieniła się atmosfera dla żeglarstwa. Zakłady patronujące w procesach prywatyzacji zapomniały o klubach, a sprzęt i wyposażenie klubów stanowiące własność zakładów opiekuńczych została za bezcen rozsprzedawana wg uznania, lub po prostu rozkradziona. W taki sposób zniknęło 12 klubów, a żeglarzy z tych klubów szacuje się na ponad 350 osób plus rzeszę sympatyków z rodzinami. Taki kryzys dla nas, żeglarzy, był nie do przewidzenia. I właśnie w tych trudnych chwilach trzeba było znaleźć rozwiązanie. Była możliwość zasilenia klubów, które nie uległy likwidacji i z niej skorzystała część, choć nieliczna, żeglarzy. Drugim w dyskusjach, uznanym za najpraktyczniejszy, był zamysł powołania nowego klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, odpowiadającą wymogom ustawy o stowarzyszeniach, a więc klubu żeglarskiego. Dyskusję taką podjęto już na początku roku 1994. Koordynacji tej inicjatywy podjęli się kol. Czesław Bączyński, Jerzy Doliński, Andrzej Mroziński i Mirosław Staroniek. Bardzo pomocne stały się tutaj historie znanych klubów w Polsce. Rozpoznano je i na wniosek najstarszego wiekiem z wymienionej grupy koordynacyjnej przyjęto jako wzorzec YACHT KLUB POLSKI (najstarszy z klubów), założony w 1924 roku. Propozycję przekazano pod dyskusję szerszemu środowisku. Dość szybko pomysł ten uzyskał poparcie przez większość, a więc stał się celem do realizacji.

DLACZEGO TAKI KLUB?

YACHT KLUB POLSKI jest stowarzyszeniem członków i stowarzyszeń wiernie dotrzymujących zasad tradycji żeglarskich w szerokim tego słowa znaczeniu. Budowa YKP honorowana i znana na całym świecie – wpisana do rejestru Lloyd’s Register of Yacht’s, stanowi symbol przynależności do YKP i jednocześnie jest wyrazem patriotyzmu. W 1927 roku Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych reskryptem z 26 II 1927r udzielił prawa Yacht klubowi Polski na używanie bandery Marynarki Wojennej, z tym, że w górnym lewym rogu białego pasa znajdować się ma nadto czerwony skośny krzyż z niebieską obwódką tzn. godło YKP. A za tym statki i łodzie klubowe pływają pod banderą i proporcem Yacht Klubu Polski „zarówno w kraju jak i poza granicami na morzu”.
Pierwszym Komandorem był generał Mariusz Zaruski. Założycielami YKP w 1924 r byli między innymi:
– Aleksandrowicz Antoni
– Stankiewicz Jan
– Szwykowski Ludwik
Członkami YKP byli lub są między innymi Dariusz Bogucki, Witold Doroszewski, Włodzimierz Głowacki, Tony Halik, Mateusz Kusznierewicz, Czesław Marchaj, Stefan Starzyński, Stefan Wysocki. Działali tu konstruktorzy Antoni Aleksandrowicz, Juliusz Sieradzki, Witold Tobis.
Powyższe to tylko cząstka wiedzy z historii YKP. Chętnych do pełnej wiedzy odsyłamy do wydawnictwa – książki YACHT KLUB POLSKI 1924-1999 „ZARYS HISTORII I DZIEŃ DZiSIEJSZY”, opracowanie zbiorowe 1999r.

RYS HISTORYCZNY YACHT KLUBU POLSKI CZĘSTOCHOWA

Myśl potrzeby powołania Klubu podjęto w 1994 roku, a faktyczne urzędowe zalegalizowanie Klubu nastąpiło dnia 5.12.1996 na mocy decyzji sądu wojewódzkiego o wpisaniu go do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej pod nr 135 dział A. Odtąd posiada osobowość prawną. Zatwierdzony został też statut Klubu opracowany przez komitet założycielski w składzie:
– Jerzy Doliński – przewodniczący
– Czesław Bączyński – członek
– Andrzej Mroziński – członek
– Mirosław Staroniek – członek
wybrany pośród grupy założycieli (17 osób). Wykaz osobowy w kronice klubu. Siedziba klubu znajdowała się wówczas na ul. Przybyszewskiego 14 w Częstochowie, w prywatnej posiadłości kol. Andrzeja Mrozińskiego użyczonej bezpłatnie. 12 kwietnia 1997 YKP Częstochowa zostaje przyjęty przez Zarząd Główny YKP w Warszawie do rodziny Yacht Klubów Polski jako 17-ty klub i uzyskuje Klubowy Patent Flagowy upoważniający do prawa noszenia bandery YKP.

Członkowie klubu biorą czynny udział we władzach statutowych Zarządu Głównego YKP w Warszawie i władzach OZŻ w Częstochowie.
W wyniku doceniania tego działania niżej wymienieni członkowie zostali uhonorowani wyróżnieniami YKP:


KOMANDORIA
– Jerzy Doliński (2005)
– Kazimierz Manowski (2009)
– Jan Baczyński (2011)
– Jerzy Mazik (2014)
– Adam Góra (2016)

MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA YKP W POLSCE:

SREBRNYM:

– P.H.P. „STROBET” Czesław Bączyński (sponsor klubu)
– Firma Goldegs Arkadiusz Rybak (2011)

BRĄZOWYM:

2009
– Jerzy Mazik, Jan Baczyński
2011
– Janusz Kołodziejczuk, Adam Góra, Piotr Klimecki
2012
– Marek Zioło
2016
– Andrzej Buksiński, Krzysztof Bejm


WICEKOMANDOR HONOROWY YKP
– Jerzy Doliński (2009)

OSOBISTE PATENTY FLAGOWE
w kolejności rejestru (nr patentu i data nadania):
1. Jerzy Doliński – nr patentu 254 – 25.03.2000
2. Czesław Bączyński – 255 – 25.03.2000
3. Grzegorz Lipowski – 256 – 25.11.2000
4. Kazimierz Manowski – 257 – 25.11.2000
5. Marek Nizielski – 258 – 25.11.2000
6. Mirosław Staroniek – 259 – 25.11.2000
7. Jan Baczyński – 269 – 06.04.2002
8. Adam Góra – 270 – 06.04.2002
9. Ireneusz Kita – 271 – 06.04.2002
10. Wojciech Maternicki – 272 – 06.04.2002
11. Jerzy Mazik – 280 – 26.04.2003
12. Tadeusz Karewicz – 281 – 26.04.2003
13. Zbigniew Hofmański – 295 – 27.03.2004
14. Janusz Kołodziejczuk- 296 – 27.03.2004
15. Andrzej Buksiński – 391 – 18.03.2009
16. Piotr Klimecki – 392 – 18.03.2009

17. Marek Zioło – 393 – 18.03.2009