Prace bosmańskie

Zapraszamy kolegów żeglarzy do wzięcia udziału w pracach remontowych pomostu YKP . Planujemy wymienić deskowanie kolejnego segmentu pomostu. Szczególnie zapraszamy osoby które cumują tam swoje jachty.  Prace rozpoczynamy w sobotę 3 września od godz. 10:00.