Zebranie Zarządu Głównego Yacht Klubu Polski w Częstochowie

W dniach 31.05-01.06.2022 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu
Głównego Yacht Klubu Polski w Częstochowie pod przewodnictwem kmdr.
Janusza Marka Tabera. Uczestnicy zwiedzili klasztor na Jasnej Górze i
odbudowany zamek w Bobolicach na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.