Aktualności

W dniu 8.września 2022 odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego. W tym samym dniu odbyły się również regaty O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ PORAJA. To już ostatnie regaty w tym roku.

Dla członków i sympatyków żeglarstwa 23 września 2022 był szczególnie miłą datą. YKP Kraków zorganizował tego dnia w swojej siedzibie nad Wisłą spotkanie poregatowe w którym miedzy innymi wzięły udział załogi jachtów III edycji Morskich Regat Yacht Klubów Polski. Krakowscy żeglarze zadbali o smaczny poczęstunek i wspaniałą atmosferę. Wieczorem można było obejrzeć projekcje filmów zrealizowanych podczas zmagań na Adriatyku. Następnego dnia był wyjazd na stare miasto gdzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oczarowało nas ekspozycją znajdującą się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego.  Podziemny rezerwat architektoniczny przeniósł zwiedzających w czasy średniowiecza. Kolejna atrakcja to Pałac Krzysztofory i zgromadzone tam eksponaty związane z Królową Polskich Rzek. Częstochowski YKP reprezentowali Janusz Kołodziejczuk, Piotr Klimecki, Tadeusz Krajewski i Sławomir Krajs.

Organizator:
Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski; Marina Poraj; Yacht Klub Polski Częstochowa

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 08.10.2020r. na akwenie Jastrząb koło Poraja
-
Zbiornik Poraj.
2. Biuro regat: domek CZOZŻ na terenie OŻ Mariny Poraj.
3. Port regat: OŻ Marina Poraj.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2021-2024
 Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
 Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ,
 Niniejszym zawiadomieniem,
 Instrukcją żeglugi.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
Kabinowe turystyczne, otwartopokładowe. Limit jachtów w poszczególnych klasach
konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na 3.
6. Zgłoszenia do regat w dniu 08.10 2022r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Regat, na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
7. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
8. Planowany start do wyścigu w dniu 08.10. 2022r. o godz. 12.00.
9. Przewiduje się rozegranie 1 wyścigu
10. Zakończenie regat: planuje się tego samego dnia ok. godz. 15.00
11. Nagrody: pozostają w dyspozycji organizatora.
12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania
urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
13. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika.

14. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego
przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.
15. Uczestnicy Regat wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w
zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych (
CzOZŻ z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Broniewskiego3)
Zawodnicy zostali pouczeni, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału
w regatach, oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.
Umieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie: wynik regat, listy startowe,
publikacja Rankingu Sterników.
16. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci uczestników
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Więcej o:

Dziś na cmentarzu parafialnym przy ul. Bieżanowskiej 147 w Krakowie odbył się pogrzeb naszego kolegi Komandora YKP Kraków Kapitana Jana Orzechowskiego.

Z YKP Częstochowa kolegę żegnali Piotr Klimecki oraz Sławomir Krajs.

Więcej o:

Witam Szanownych Komandorów YKP.
YKP Zakopane serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w VI Mistrzostwach YKP w
Narciarstwie Alpejskim im. Komandora Janusza Puchały. Kibice mile widziani.
Zawody odbędą się na stoku Stacji Narciarskiej Małe Ciche, nocleg w hotelu „Tatry” na Polanie
Zgorzelisko w dniach 03 – 05 marca 2023.
Cena hotelu z pełnym wyżywieniem wynosi 170 zł od osoby za dobę (cena została utrzymana dla nas na
poziomie roku ubiegłego).
Ogólna kwota za pobyt jednej osoby wyniesie:
2 noclegi x 170 zł : 340 zł
bankiet: 30 zł
RAZEM: 370 zł Ustalona kwota przedpłaty to 180 zł od osoby (do 15.10.2022).
Zgłoszenia przyjmuje kmdr Janusz Kołodziejczuk tel. 600 032 100

Z żeglarskim pozdrowieniem
Kmdr Janina Puchała
YKP Zakopane

janina.puchala@ykpzakopane.pl
+48 693973530

 

Dziś udało się wykonać remont uszkodzonego segmentu pomostu.

Akcja przebiegła szybko i sprawnie. Dziękujemy kolegom za przybycie i zaangażowanie.

Zapraszamy kolegów żeglarzy do wzięcia udziału w pracach remontowych pomostu YKP . Planujemy wymienić deskowanie kolejnego segmentu pomostu. Szczególnie zapraszamy osoby które cumują tam swoje jachty.  Prace rozpoczynamy w sobotę 3 września od godz. 10:00.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

XIV REGATY O PUCHAR
KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA
ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem regat jest Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13,42-200 Częstochowa.
1.2. Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 10.09.2022r.
1.3. Biuro regat – budynek CzOZŻ
1.4. Port regat – Marina Poraj.
2. PRZEPISY
2.1. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021 – 2024, zawiadomieniem o regatach;
– Zasadami Organizacji Regat PZŻ
– Niniejszym zawiadomieniem;
– Instrukcją żeglugi.
3. KLASY REGAT
Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach:
– jachty otwartopokładowe,
– jachty kabinowe,
4. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
4.1. Zgłoszenia należy dokonać w biurze regat w dniu 10.09.2022 r. w godz. 8:30 – 10:00 na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
4.2. Podczas procedury zgłoszeniowej w biurze regat należy uiścić opłatę wpisową w wysokości
20 PLN
4.3. W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których przynajmniej jeden członek załogi
posiada sportową lub amatorską licencję zawodnika PZŻ (zgodnie z nowymi przepisami PZŻ)
5. OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1. Otwarcie regat o godz. 10:30
5.2. Czas dla Sędziego Głównego w godz. 10:30 – 17:00
5.3. Starty do wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.
5.4. Planowane jest rozegranie 5 wyścigów.
6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA ROZGRYWANYCH REGAT
6.1. Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i umieszczona na tablicy ogłoszeń.
6.2. Trasa regat przedstawiona będzie w załączniku do Instrukcji Żeglugi i umieszczona na tablicy
ogłoszeń w Biurze regat.
7. PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z Dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa
7.2. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 1 wyścigu.
8. PRAWA DO WIZERUNKU
8.1. Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
a) bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć,
filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących
regat;
b) przetwarzania danych osobowych, zawartych w Zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia

zawodów, przez administratora danych Yacht Klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13, 42-200
Częstochowa. Tel. 600 032 100
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w
Regatach, oraz iż przysługuje mu prawo dostępu do treści jego/jej danych i ich poprawiania;
c) umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie: wyniki regat, listy startowe, publikacja
Rankingu Sterników.
Zgoda dotyczy następujących danych:
– Imię i Nazwisko
– Przynależność klubowa.
9 NAGRODY
W gestii organizatora
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
10.1. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
10.2. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika.
10.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci
uczestników wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd YKP Częstochowa

W dniach 31.05-01.06.2022 r. odbyło się wyjazdowe zebranie Zarządu
Głównego Yacht Klubu Polski w Częstochowie pod przewodnictwem kmdr.
Janusza Marka Tabera. Uczestnicy zwiedzili klasztor na Jasnej Górze i
odbudowany zamek w Bobolicach na Jurze Krakowsko Częstochowskiej.

Do góry