Aktualności

25.11.2023 o godz. 11:00 odbędzie się Walne Zebranie YKP Częstochowa. Miejsce zebrania świetlica Mariny Poraj. Jednocześnie prosimy o uregulowania zaległych składek Członkowskich.

W tym roku po raz piętnasty spotkały się załogi jachtów kabinowych, otwarto pokładowych oraz klasy 470 w rywalizacji o Puchar Komandora YKP Częstochowa.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w regatach i sportową rywalizację. Fundatorami nagród byli Leroy Merlin Polska oraz YKP Częstochowa. Zapraszamy ponownie za rok.

19 – 22 października 2023

Podczas 4 dni swoją ofertę prezentują producenci i dystrybutorzy jachtów żaglowych i motorowych, łodzi sportowych, kajaków, rowerów i skuterów wodnych, łodzi wędkarskich, house-boatów, pontonów, sprzętu asekuracyjnego i ratowniczego, przyczep podłodziowych i lawet, a także odzieży żeglarskiej, elektroniki i nawigacji. Prezentują się również firmy oferujące czartery jachtów i łodzi, a także dostawcy usług, ubezpieczeń i leasingu. Wszystkich miłośników nurkowania serdecznie zapraszamy do strefy przygotowanej specjalnie dla nich, gdzie czeka sprzęt nurkowy, wyprawy nurkowe, szkoły nurkowania.

Strona główna

26-29.10.2023 odbędą się targi yachtów, łodzi i sportów wodnych w Poznaniu.

https://yachtsalon.pl/pl

Yacht Salon to wydarzenie kierowane do wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu nad wodą. Zarówno tych z wieloletnim stażem, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglowaniem i odkrywaniem swojej wodnej pasji.

Więcej o: XV REGATY O PUCHAR  KOMANDORA YKP CZĘSTOCHOWA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1.ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest YACHT KLUB POLSKI CZĘSTOCHOWA, ul. Szkolna
13, 42-200 Częstochowa
1.2 Regaty będą rozgrywane na Zalewie Poraj w dniu 26.08.2023
1.3 Biuro regat – domek CZOZŻ
1.4 Port regat – Marina Poraj
2.PRZEPISY
2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
– Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024
– Zasadami organizacji regat PZŻ
– Niniejszym zawiadomieniem
– Instrukcją Żeglugi
3.KLASY REGAT
3.1 Jachty otwartopokładowe
3.2 Jachty kabinowe
4.ZGŁOSZENIA
4.1 Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Regat, w dniu 26.08.2023 w
godzinach 8:30-10:00
4.2 Opłata wpisowa – 25 PLN / jacht
4.3 W regatach mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których
przynajmniej jeden członek posiada sportową lub amatorską licencję
zawodnika PZŻ.
5.OTWARCIE I PROGRAM REGAT
5.1 Otwarcie Regat 26.08.2023 godz. 10:30
5.2 Czas dla Komisji Regatowej 11:00 – 17:00
5.3 Starty do wyścigów zgodnie z komunikatami Sędziego Głównego
5.4 Planowane rozegranie 5 wyścigów, przy rozegraniu więcej niż
3najgorszy wynik zostanie odrzucony
6.INSTRUKCJA ŻEGLUGI I TRASA REGAT

6.1 Instrukcja Żeglugi będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Biurze
Regat
6.2 Trasa Regat przedstawiona będzie w załączniku do IŻ i umieszczona
na Tablicy Ogłoszeń.
7.PUNKTACJA
7.1 Punktacja zgodnie z dodatkiem A Przepisów Regatowych Żeglarstwa- bez przeliczników.
7.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu I wyścigu
8.PRAWO DO WIZERUNKU
8.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na:
– bezpłatne wykorzystanie przez organizatora i sponsorów podczas
zdjęć, filmów i innych produkcji swojego wizerunku, w czasie trwania
regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących tych regat
– przetwarzania danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do regat
w celu przeprowadzenia zawodów, administratorem danych jest Yacht
klub Polski Częstochowa, ul. Szkolna 13, 42-200 Częstochowa.
Zawodnik został pouczony/a, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz
konieczne do udziału w regatach, oraz iż przysługuje mu prawo do
dostępu do treści jego danych i ich poprawienia
– umieszczenie danych w publicznie dostępnym wykazie takim jak:
lista startowa, wynik regat. Zgoda dotyczy takich danych jak: imię i
nazwisko oraz przynależność klubowa
9.NAGRODY
9.1 Nagrody pozostają w gestii organizatora
10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
10.1 Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko.
Żadna czynność wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie
zwalnia uczestników 4regat od ponoszenia odpowiedzialności za
jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht,
wynikającą z udziału w regatach.
10.2 Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu i sternika
10.3 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie sprzętu, za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub
śmierci uczestników wynikłe z udziału w regatach, przed ich
rozpoczęciem podczas lub po regatach.

Nie lada gratka dla miłośników zabytkowych żaglowców. Oferta naszego kolegi kpt. Wojciecha Kuźniaka.

Zapraszam na rejsy zabytkowym żaglowcem Bonawentura  biorącym udział w tegorocznych zlotach żeglarskich „Baltic Sail” w Gdańsku, Kłajpedzie, Rostoku i Szczecinie.  Rejsy podkreślone prowadzę osobiście.

Wojciech Kużniak KJ

Poszukuję  osoby z doświadczeniem w rejsach morskich, oficera wachtowego (SM) i umiejętnościami obsługi żagli bez użycia kabestanów, rolerów, knag samozaciskowych tudzież innych współczesnych wynalazków.
Chętnych proszę o kontakt na stronę: wojciechkuzniak@wp.pl
Warunki udziału jako bosman/I oficer do ustalenia.

W ostatnią sobotę kwietnia na Ośrodku Marina Poraj oficjalnie otwarty został sezon żeglarski 2023. W uroczystościach otwarcia uczestniczyli przede wszystkim żeglarze ze wszystkich klubów działających na Ośrodku Marina Poraj oraz przedstawiciele władz parlamentarnych, powiatowych i samorządowych. Ceremoniał wciągnięcia bandery poprowadził Janusz Kołodziejczuk, a całość imprezy Adam Zaczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia Mariny Poraj. Poza oficjalnymi uroczystościami można było obejrzeć występy uczestników Pierwszego Jurajskiego Festiwalu Żeglarskiego.

Foto Dorota Orzełek

 

Zapraszamy 29 kwietnia 2023r. (sobota) wszystkich członków klubów, żeglarzy i miłośników żeglarstwa na uroczyste podniesienie Bandery PZŻ będące równocześnie symbolem otwarcia Sezonu Żeglarskiego

Do góry