Aktualności

ZARZĄD YKP CZĘSTOCHOWA

zawiadamia że 26.11.2022 (sobota) o godz. 10:00 odbędzie się zebranie członków klubu. Miejscem zebrania będzie świetlica na ośrodku Marina Poraj. Prosimy wszystkich o przybycie.

Zarząd YKP Częstochowa

Pogoda dopisała. Frekwencja również.

Pomosty zabezpieczone na zimę czekają następnego sezonu. Dziękujemy przybyłym za pomoc.    

Koleżanki i Koledzy Komandorzy

Zarząd Główny Yacht Klubu Polski , jako Organizator, zwraca się z uprzejmą prośbą  o deklaracje uczestnictwa w Regatach Morskich Yacht Klubu Polski o Puchar Komandora Zarządu Głównego .

Miejsce regat : Chorwacja

Termin regat : 29.04.2023 – 06.05.2023

Jachty : Bavaria 46

Przewidywany koszt czarteru jachtu : 2100 EUR

Przewidywane koszty organizacyjne : 700 zł/ osobę

Termin zgłaszania załóg : do 12.11.2022

Przewidywany termin pierwszej wpłaty : 20.11.2022

Forma zgłoszenia : email biuro@ykp.pl

W najbliższa sobotę tj. 22.10.2022 zaplanowano prace przy składaniu pomostów. Rozpoczęcie prac przewidujemy o godz. 10:00. Uprasza się również o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

Drodzy członkowie i sympatycy żeglarstwa. Ze smutkiem zawiadamiamy że wczoraj tj. 13.10.2022 na wieczną wachtę odszedł od nas kol. Adam Góra.  Wicekomandor i wieloletni  członek Zarządu Yacht Klubu Polski Częstochowa. Przez 4 kadencje Wiceprezes Zarządu Częstochowskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego. Był także członkiem YC Zefir.

Odznaczony: Odznaką Polskiego Związku Żeglarskiego „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”

Przez Zarząd Główny YKP: „Brązowym Medalem YKP” i najwyższym
odznaczeniem „Komandorią YKP”

Pogrzeb odbędzie się 18.10.22 r. godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. Rodzina prosiła by nie składać kondolencji.

Nigdy nie jest za późno na odkrywanie nowych światów. Żegnamy Cię Adamie. Spokojnej podróży.

W dniu 8.września 2022 odbyło się uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego. W tym samym dniu odbyły się również regaty O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ PORAJA. To już ostatnie regaty w tym roku.

Dla członków i sympatyków żeglarstwa 23 września 2022 był szczególnie miłą datą. YKP Kraków zorganizował tego dnia w swojej siedzibie nad Wisłą spotkanie poregatowe w którym miedzy innymi wzięły udział załogi jachtów III edycji Morskich Regat Yacht Klubów Polski. Krakowscy żeglarze zadbali o smaczny poczęstunek i wspaniałą atmosferę. Wieczorem można było obejrzeć projekcje filmów zrealizowanych podczas zmagań na Adriatyku. Następnego dnia był wyjazd na stare miasto gdzie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oczarowało nas ekspozycją znajdującą się pod wschodnią częścią płyty Rynku Głównego.  Podziemny rezerwat architektoniczny przeniósł zwiedzających w czasy średniowiecza. Kolejna atrakcja to Pałac Krzysztofory i zgromadzone tam eksponaty związane z Królową Polskich Rzek. Częstochowski YKP reprezentowali Janusz Kołodziejczuk, Piotr Klimecki, Tadeusz Krajewski i Sławomir Krajs.

Organizator:
Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski; Marina Poraj; Yacht Klub Polski Częstochowa

1. Regaty zostaną rozegrane w dniu 08.10.2020r. na akwenie Jastrząb koło Poraja
-
Zbiornik Poraj.
2. Biuro regat: domek CZOZŻ na terenie OŻ Mariny Poraj.
3. Port regat: OŻ Marina Poraj.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:
 Przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
World Sailing 2021-2024
 Zasadami Organizacji Regat Żeglarskich PZŻ
 Zasadami Organizacji Imprez CzOZŻ,
 Niniejszym zawiadomieniem,
 Instrukcją żeglugi.
5. Regaty zostaną rozegrane w klasach:
Kabinowe turystyczne, otwartopokładowe. Limit jachtów w poszczególnych klasach
konieczny do uznania regat za odbyte ustala się na 3.
6. Zgłoszenia do regat w dniu 08.10 2022r. w godz. 9:00 – 11:00 w Biurze Regat, na
formularzach dostarczonych przez organizatora.
7. Instrukcja żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
8. Planowany start do wyścigu w dniu 08.10. 2022r. o godz. 12.00.
9. Przewiduje się rozegranie 1 wyścigu
10. Zakończenie regat: planuje się tego samego dnia ok. godz. 15.00
11. Nagrody: pozostają w dyspozycji organizatora.
12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia ("obsługiwania
urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.
13. Zalecane jest ubezpieczenie OC jachtu lub sternika.

14. Zgłaszająca się do regat załoga jachtu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez
organizatorów i sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego
przekazu w celu reklamy i promocji regat oraz w materiałach dotyczących regat.
15. Uczestnicy Regat wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w
zgłoszeniu do regat dla celów przeprowadzenia zawodów, przez administratora danych (
CzOZŻ z siedzibą w Częstochowie, przy ulicy Broniewskiego3)
Zawodnicy zostali pouczeni, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału
w regatach, oraz przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych i ich poprawiania.
Umieszczeniu danych w publicznie dostępnym wykazie: wynik regat, listy startowe,
publikacja Rankingu Sterników.
16. Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierci uczestników
wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

Więcej o:

Dziś na cmentarzu parafialnym przy ul. Bieżanowskiej 147 w Krakowie odbył się pogrzeb naszego kolegi Komandora YKP Kraków Kapitana Jana Orzechowskiego.

Z YKP Częstochowa kolegę żegnali Piotr Klimecki oraz Sławomir Krajs.

Do góry