Prace bosmańskie

Pogoda dopisała. Frekwencja również.

Pomosty zabezpieczone na zimę czekają następnego sezonu. Dziękujemy przybyłym za pomoc.